Jos Smits, huisarts te Amsterdam
____________________________________________________________________________________________________
Praktijkinformatie:

Op 1 april 2019 ben ik met pensioen gegaan.

De praktijk wordt voortgezet op Brittenburg 1 door mijn opvolgster Mirjam Bookholt https://huisartsenkastelenbuurt.nl

Telefoon: 020-642 0222

Ik wil iedereen bedanken voor de belangstelling en attenties de laatste weken voor mijn pensioen.
Het ga u allen goed!