Jos Smits, huisarts te Amsterdam
____________________________________________________________________________________________________
Praktijkinformatie:

Op 1 april 2019 ben ik met pensioen gegaan.

De praktijk wordt voortgezet op Brittenburg 1 door mijn opvolgster Mirjam Bookholt https://huisartsenkastelenbuurt.nl